Sort:  
  1. bakra dudh nahi deta
  2. 10
  3. Neem ke ped ke neeche aam kaise gir sakta hai