KA CALEG LOM

in #promo-man2 years ago

image

Mumang teuh watee talewat bak jalan raya bahkan bak jalan gampong, rata simpang rata jurong ka meuhambooo poster caleg dum, baik kampret maupun para kecebong.

Saket mata teuh watee takalon, ka beh teugeureuhieng dum. Di igou ube be baci.

Tapi hana pu saweub nyan keuh warna demokrasi, walau demokrasi nyan kon atra tanyo. Kasep etno bah kalinyo.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13179.09
ETH 385.79
USDT 1.00
SBD 0.98