[EN/PL] 28/09/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  8 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Modern R Programming Cookbook

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/modern-r-programming-cookbook

Recipes for emerging developers in R programming and data scientists to simplify their R programming capabilities

  • Develop strategies to speed up your R code
  • Tackle programming problems and explore both functional and object-oriented programming techniques
  • Learn how to address the core problems of programming in R with the most popular R packages for common tasks

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Modern R Programming Cookbook

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/modern-r-programming-cookbook

Przepisy dla nowych programistów w zakresie programowania R i naukowców zajmujących się danymi w celu uproszczenia ich możliwości programowania R.

  • Opracuj strategie, aby przyspieszyć swój kod R.
  • Rozwiązuj problemy programistyczne i poznaj zarówno techniki programowania funkcjonalnego, jak i obiektowego
  • Dowiedz się, jak rozwiązać podstawowe problemy z programowaniem w R z najpopularniejszymi pakietami R dla typowych zadań

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 14.92% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com