[EN/PL] 26/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Node.js Design Patterns - Second Edition

Link to book description https://www.packtpub.com/web-development/nodejs-design-patterns-second-edition

Get the best out of Node.js by mastering its most powerful components and patterns to create modular and scalable applications with ease

  • Create reusable patterns and modules by leveraging the new features of Node.js .
  • Understand the asynchronous single thread design of node and grasp all its features and patterns to take advantage of various functions.
  • This unique guide will help you get the most out of Node.js and its ecosystem.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Node.js Design Patterns - Second Edition

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/web-development/nodejs-design-patterns-second-edition

Wydobywaj to, co najlepsze z Node.js, opanowując najpotężniejsze komponenty i wzorce, aby z łatwością tworzyć modularne i skalowalne aplikacje

  • Twórz wzory i moduły wielokrotnego użytku, wykorzystując nowe funkcje Node.js.
  • Zapoznaj się z asynchroniczną konstrukcją pojedynczego wątku węzła i poznaj wszystkie jego funkcje i wzorce, aby skorzystać z jego możliwości.
  • Ten unikalny przewodnik pomoże Ci w pełni wykorzystać Node.js i jego ekosystem.

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!