[EN/PL] 23/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Drupal 8 Development Cookbook

Link to book description https://www.packtpub.com/web-development/drupal-8-development-cookbook

Over 60 hands-on recipes that get you acquainted with Drupal 8's features and help you harness its power

  • Discover the enhanced content authoring experience that comes with Drupal 8 and how to customize it
  • Take advantage of the broadened multilingual and tools of the new version to provide an internationalized website
  • This step-by-step guide will show you how to deploy from development, staging, and production of a website with Drupal 8's brand new configuration management system

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Drupal 8 Development Cookbook

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/web-development/drupal-8-development-cookbook

Ponad 60 praktycznych przykładów, które zapoznają Cię z funkcjami Drupal8 i pomagają wykorzystać jego moc

  • Odkryj ulepszony sposób tworzenia treści, który jest dostępny w Drupal 8 i jak go dostosować
  • Skorzystaj z rozszerzonej wielojęzyczności i narzędzi nowej wersji, aby zapewnić międzynarodową stronę internetową
  • Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, w jaki sposób wdrożyć programowanie, wdrażanie i tworzenie strony internetowej za pomocą zupełnie nowego systemu zarządzania konfiguracją Drupal 8

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!