[EN/PL] 22/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Perl 6 Deep Dive

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/perl-6-deep-dive

Learn Perl 6 effortlessly to solve everyday problems

  • Filled with practical examples, this comprehensive guide explores all aspects of Perl 6.
  • Leverage the power of Perl 6 concurrency to develop responsive and high-performant software.
  • Delves into various programming paradigms (such as Object Oriented, functional, and reactive) that can be adopted by Perl 6 developers to write effective code.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Perl 6 Deep Dive

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/perl-6-deep-dive

Poznaj Perl 6 bezstresowo, aby rozwiązywać typowe problemy

  • Wypełniony praktycznymi przykładami, ten kompleksowy przewodnik omawia wszystkie aspekty Perl 6.
  • Wykorzystaj moc współbieżności Perla 6, aby stworzyć responsywne i wydajne oprogramowanie.
  • Zagłębia się w różne paradygmaty programowania (takie jak Object Oriented, functional i reactive), które mogą zostać użyte przez programistów Perla 6 do napisania efektywnego kodu.

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!