[EN/PL] 16/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Angular UI Development with PrimeNG

Link to book description https://www.packtpub.com/web-development/angular-ui-development-primeng

Unleash the power of PrimeNG components to design compelling user interface for your Angular applications

  • Detailed insights into PrimeNG concepts, components and features with examples to help you make excellent User Interfaces for Angular web apps.
  • Get familiar with themes, layouts and customization in real world applications.
  • Develop Angular applications rapidly using advance tools and standards with best practices

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Angular UI Development with PrimeNG

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/web-development/angular-ui-development-primeng

Uwolnij moc komponentów PrimeNG, aby zaprojektować atrakcyjny interfejs użytkownika dla swoich aplikacji Angular

  • Szczegółowy wgląd w koncepcje, komponenty i funkcje PrimeNG z przykładami, które pomogą Ci stworzyć doskonałe interfejsy użytkownika dla aplikacji internetowych Angular.
  • Zapoznaj się z motywami, układami i dostosowywaniem w aplikacjach świata rzeczywistego.
  • Szybko opracowuj aplikacje Angular, korzystając z zaawansowanych narzędzi i standardów z najlepszymi praktykami

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!