[EN/PL] 12/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Mastering Swift 4 - Fourth Edition

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/mastering-swift-4-fourth-edition

Dive into the latest release of the Swift programming language with this advanced development book for building highly performant applications.

  • Harness the latest and most advanced features of Swift 4 to develop quality iOS and macOS applications
  • Comprehensive coverage of all the advanced features of Swift and guidance on advanced design techniques
  • Dive deep into protocol extensions, learn new error handling model, and use featured Swift design patterns to write more efficient code
  • Get to grips with advanced design techniques to write smarter, cleaner Swift code

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Mastering Swift 4 - Fourth Edition

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/mastering-swift-4-fourth-edition

Zapoznaj się z najnowszą wersją języka programowania Swift dzięki tej zaawansowanej książce programistycznej do budowania wydajnych aplikacji.

  • Wykorzystaj najnowsze i najbardziej zaawansowane funkcje Swift 4, aby tworzyć wysokiej jakości aplikacje na systemy iOS i macOS
  • Kompleksowe pokrycie wszystkich zaawansowanych funkcji Swift i wskazówki dotyczące zaawansowanych technik projektowania
  • Zanurz się głęboko w rozszerzeniach protokołu, poznaj nowy model obsługi błędów i skorzystaj z polecanych wzorców Swift, aby pisać bardziej efektywny kod
  • Zapoznaj się z zaawansowanymi technikami projektowania, aby pisać inteligentniejszy i czystszy kod Swift

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 14.19% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com