[EN/PL] 09/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Mastering Qt 5

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qt-5

Master application development by writing succinct, robust, and reusable code with Qt 5

  • Unleash the power of Qt 5 with C++14
  • Integrate useful third-party libraries such as OpenCV
  • Package and deploy your application on multiple platforms

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Mastering Qt 5

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qt-5

Rozwijaj aplikacje poprzez pisanie zwięzłego, niezawodnego i wielokrotnego użytku kodu za pomocą Qt 5

  • Uwolnij moc Qt 5 z C ++ 14
  • Zintegruj przydatne biblioteki firm zewnętrznych, takie jak OpenCV
  • Pakuj i wdrażaj swoją aplikację na wielu platformach

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!