[EN/PL] 06/11/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Machine Learning Algorithms

Link to book description: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/machine-learning-algorithms

Build strong foundation for entering the world of machine learning and data science with the help of this comprehensive guide

  • Get started in the field of Machine Learning with the help of this solid, concept-rich, yet highly practical guide.
  • Your one-stop solution for everything that matters in mastering the whats and whys of Machine Learning algorithms and their implementation.
  • Get a solid foundation for your entry into Machine Learning by strengthening your roots (algorithms) with this comprehensive guide.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Machine Learning Algorithms

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/machine-learning-algorithms

Poznaj podstawy uczenia maszynowego i nauki o danych dzięki temu obszernemu przewodnikowi

  • Rozpocznij naukę w dziedzinie uczenia maszynowego za pomocą tego solidnego, bogatego w koncepcje, a jednocześnie bardzo praktycznego przewodnika.
  • Twoje wszechstronne rozwiązanie do wszystkiego, co ma znaczenie w opanowaniu tego, co najważniejsze dla algorytmów uczenia maszynowego i ich realizacji.
  • Zdobądź solidne podstawy na początku swojej nauki w uczeniu maszynowym, wzmacniając swoje korzenie (algorytmy) dzięki temu obszernemu przewodnikowi.

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.oreilly.com/library/view/machine-learning-algorithms/9781785889622/

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 13.30% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com