[EN/PL] 05/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  8 months ago 

English Version

asdf.jpg
Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Python Data Structures and Algorithms

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/python-data-structures-and-algorithms

Implement classic and functional data structures and algorithms using Python

  • A step by step guide, which will provide you with a thorough discussion on the analysis and design of fundamental Python data structures.
  • Get a better understanding of advanced Python concepts such as big-o notation, dynamic programming, and functional data structures.
  • Explore illustrations to present data structures and algorithms, as well as their analysis, in a clear, visual manner.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Python Data Structures and Algorithms

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/python-data-structures-and-algorithms

Implementuj klasyczne i funkcjonalne struktury danych i algorytmy za pomocą Pythona

  • Przewodnik krok po kroku, który zapewni ci szczegółową dyskusję na temat analizy i projektowania podstawowych struktur danych Pythona.
  • Lepsze zrozumienie zaawansowanych koncepcji Pythona, takich jak notacja big-o, dynamiczne programowanie i funkcjonalne struktury danych.
  • Przeglądaj ilustrowane struktury danych i algorytmy, a także ich analizę w przejrzysty i wizualny sposób.

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 14.46% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com