królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków (reading in polish)

in princess •  last year


królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków (reading in polish)


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Raz już pisałem o używaniu grafik, ale nie dostałem odpowiedzi. Tutaj widzę Disney'a - pewnie bez zgody?

·

Te bajki są do słuchania. Grafika ma na celu tylko zwrócenie uwagi na to czego dotyczy temat. Jeśli się to panu nie podoba, to proszę zgłaszać moje filmiki.

·
·

Ale ja nie chcę zgłaszać filmików, chciałbym, aby ludzie rozumieli, że korzystanie z cudzej pracy jest złe. Filmiki są wrzucane z monetyzacją, jest to więc łamanie praw autorskich.