Prayag (sangam) ki photography

in prayag •  4 months ago 

Good morning friends.
IMG_20190217_124857.jpg
Allahabad jise badal kar ab uska Name prayag rakh Diya Gaya hai. M. Yogi adityanath Uttar Pradesh Mukhymantri ji dwara. This time prayag me Maha kubh Mela (Bhavya kumbh, Divya kumbh) chal Raha hai Jo Ganga, Yamuna and saraswati rivar ke tatasth par tambhu laga se 1 month ke liye kapdo ki city basai jati hai.
IMG_20190217_135801.jpg
Jaha any type sadhu Mahatma aur many people Mela dekhne aur triveni sagam snana Karne ate hai. Yah India ke astha se juda hua Mela hai Jo bahut hi Bhavya rup se manaya jata hai. Ye har year magh ke machine (February to 4 march) me yah Mela Lagta hai. Jis mele ko dekhne anek sailani bhi ate hai. Har year se badh kar is year vyawastha ki gai hai logo ke rahne aur khane pine ki wyavastha bhi achhi hai. Aur swachh Bharat ke tahat safay bhi dekhne ko Mili hai.
IMG_20190217_152224.jpg
Is Sundar mele ki photography ki aur mele Ka luft uthaya khub msti ki. Maja a Gaya dosto ap bhi aiye next year Mela ghumne. Because this year Mela samapt hone wala hai so next year invaited you.
IMG_20190217_142450.jpg
Thank you take care By. Jai hind, jay Bharat.
IMG_20190217_131523.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @vivek18! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Hello @vivek18! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko