Jak wkurzyć windykatora przez telefon?

in #polska3 years ago (edited)

Kolejny film z cyklu Stefan radzi. Dziś dowiesz się jak rozmawiać z firmami windykacyjnymi przez telefon

Więcej dowiesz sie na

www.prawo-finanse.com.pl

Masz problemy finansowe , prawne, chcesz zainwestować swoje pieniądze, mogę Ci pomóc:

Mariusz Bedoński - Marcelina Toman
Kancelaria Prawo-Finanse sp z.o.o
Pomoc prawna - finansowa.

Infolinia telefoniczna: +48 500-507-200

[email protected]

Zapraszam do lektury.
prawo-finanse zgłos online

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20511.55
ETH 1194.31
USDT 1.00
SBD 2.96