Działalność bez ZUS - 5 sposobów na uniknięcie składek.

in #polska3 years ago (edited)

zus (2).jpg

W Polsce mamy około 2 milionów małych przedsiębiorstw.

25% z nich zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
Masz firmę, więc płać nie brzmi wystarczające przekonująco.
Co miesięczne obciążenie firmy kosztami ZUS , nawet w przypadku 1 osobowej działalności skutecznie obniża jej rentowność.

Czy musi tak być?

Niekoniecznie !!!

Istnieje szereg sposobów na ograniczenie bądz obniżenie kosztów wynikających z opłat na ubezpieczenie społeczne.
Poniżej przedstawiamy :

5 sposobów jak w legalny sposób możesz uniknąć płacenia ZUS.

zus1.png

 • Działalność gospodarcza, a praca na etat.
  Jest to bardzo częsty sposób na obniżenie kosztów ubezpieczenia społecznego.
  Jeśli pracujesz na etat i zarabiasz z tego tytułu przynajmniej minimalne wynagrodzenie w ogóle nie musisz płacić składek ZUS.
  Jedyne obowiązkowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości około 342 zł.

zus (4).jpg

 • Mały ZUS.

Od 2019r działa program - Mały ZUS.

Jest on przeznaczony dla firm które działają, nie krócej niż 60 dni.
Przychód z prowadzonej działalności nie może być większy niż 30 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Składka naliczana od deklarowanej przez nas kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona jest w pełnej wysokości.
zus (3).jpg

 • Działalność nierejestrowana.
  Działalność która miesięcznie przynosi maksymalne przychody w wysokości równej połowie minimalnego wynagrodzenia w danym roku.
  W 2019r minimalne wynagrodzenie to 2250 zł.
  Zatem jeśli masz działalność która przynosi 2250 zł /2 = 1125 zł na m-c i w żadnym m-c kalendarzowym roku nie przekraczasz tej sumy, nie masz obowiązku zgłaszania tej działalności, co za tym idzie skoro nie jesteś defakto firmą, nie musisz opłacać składek ZUS.

Przykład:

Prowadzisz sezonowo stragan z warzywami.
W okresie zimowym, nie prowadzisz tego typu działalności.
warzywa.jpg

 • Umowa o dzieło.

Jeśli nie stać Cię na opłacanie ZUS, a działalność którą wykonujesz ma charakter zarobkowy/niezarobkowy, jednak do swojej pracy wkładasz wartość od siebie dodaną - możesz podjąć pracę na zasadach umowy o dzieło.
Umowa o dzieło jest ustawowo zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Z tego rodzaju umowy korzystają wszyscy, którzy wykonują tak zwane wolne zawody.
Artyści, dziennikarze ect.
Jednak uważaj.
Twoja umowa może być zakwestionowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli zarobkowo masz wykonać malowanie np. ścian pokoju, pamiętaj aby Twoja praca miała charakter niepowtarzalny.
Więcej na temat umowy o dzieło dowiesz się tutaj:
Art. 627 kodeksu cywilnego.

dzielo.jpg

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ostatnią z moich propozycji na uniknięcie kosztownych składek ZUS jest założenie sp z.o.o.

Twór ten stanowi oddzielną osobowość prawną.
Będąc jej udziałowcem nie masz obowiązku opłacania składek ZUS.
Jedyny wyjątek to spółka z.o.o w której Ty jesteś jedynym udziałowcem.
Wtedy niestety opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe..
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zerknij tutaj:
Spółka z o.o. -Pytania i odpowiedzi.
4i88GgaV8qiFU89taP2MgKXzwntUGAvkoQiKU7VxyD37q92qHntuE57nKf6vPgByYi8eBvY3twCv1Cj3r4Bu6ay25ALt2YCEZequrfvZn1KcPcPpQ7g3TV4JM4.jpg

Masz problemy finansowe i prawne, chcesz zainwestować swoje pieniądze, mogę Ci pomóc:

Mariusz Bedoński
Kancelaria Prawo-Finanse sp zo.o.
Pomoc prawna-finansowa.
Infolinia tel. +48 500-507-200
mail: [email protected]
Odwiedz nas na Facebooku:

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Sort:  

Congratulations @laptopy2005! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 250 posts. Your next target is to reach 300 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19464.47
ETH 1095.64
USDT 1.00
SBD 2.90