Parallel.Finance - zdecentralizowany protokół rynku pieniężnego

in #polkadot2 months ago

Parallel Finance to unikalny zdecentralizowany protokół rynku pieniężnego. Oferuje swoim klientom pożyczki, zakłady i pożyczki w ekosystemie Polkadot.

Projekt jest w stanie znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania kapitału dla posiadaczy DOT i KSM.

Istota stawek marż Parallel Finance

Biorąc pod uwagę stawki depozytów zabezpieczających, widać, że istota jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Polega na tym, że użytkownicy muszą jednocześnie udzielać pożyczek i lokować swoje aktywa. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy użytkownicy obstawiają swoje DOT i KSM. Jednocześnie możesz szybko zwiększyć swoje zyski, dokonując transakcji pieniężnych na platformie.

Cechy stawki ubezpieczonego

Łańcuchy blokowe PoS używają cięcia, aby uniknąć dalszego stymulowania złej dynamiki węzłów. Użytkownicy, którzy zostali nominowani jako walidatorzy, cierpią z powodu tych problemów. Parallel Finance chroni klientów przed tego typu problemami. W związku z tym użytkownicy mogą postawić zakład i chronić się przed potencjalnym ryzykiem. W przypadku redukcji prowizja zostanie redystrybuowana.

Odpowiada za to specjalny algorytm, który wybiera tylko najbardziej produktywne węzły. Takie podejście pozwala uprościć dalszą interakcję z platformą.

Przewidywana krzywa dochodowości

Platforma Parallel Finance jest regularnie aktualizowana. Jedną z najważniejszych jest efektywna krzywa dla tokenów stopy procentowej. Zmniejsza to możliwy poślizg do zera. W takim przypadku możliwe jest zasymulowanie zwiększonej płynności dla każdego swapu. Daje również użytkownikom możliwość zmiany i wyjścia z pozycji zainteresowania o najwyższych możliwych wartościach.

Parallel Finance również wykorzystuje w swojej pracy pulę trójstronną. Inne projekty wdrażają tylko dwukierunkowe pule AMM. Charakterystyczną cechą takich basenów jest stabilna praca. Basen działa stabilnie i zapewnia pełny poślizg AMM. Parallel Finance może dodatkowo zapewnić poślizg dla swapów, które wykorzystują 1/6 określonej puli.

Narzędzie tokena PARA

Wszyscy posiadacze tokenów PARA będą mogli głosować na projekt. Jednocześnie użytkownicy będą mogli oferować:

  1. środki kontrolne;
  2. referenda;
  3. zaktualizowane sieci;
  4. korekty parametrów;
  5. wybory do rad.

PARA to własny token prowizyjny, który jest wymagany do wykonywania określonych funkcji. Token może być również używany do motywowania zbieraczy lub walidatorów, co jest mechanizmem.

Token może być również używany do zabezpieczania ryzyka, zachęcania do nagród i dzielenia się zyskami. Parametry ubezpieczenia ustalane są indywidualnie.

Kredyty aukcyjne

Wszystkie projekty, które są zainteresowane znalezieniem źródeł DOT i KSM dla swoich partnerów, będą mogły wykorzystać Parallel jako poziom koordynacji. Będzie można również wnioskować o pożyczki ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.

Parallel Finance jest również w stanie rozwiązać problem płynności użytkowników, którzy zostali zablokowani przez DOT i KSM. Projekt oferuje możliwość tokenizacji depozytów jako nabytych udziałów. Jest to konieczne, aby deponenci mogli zachować płynność przez cały okres ich depozytów.

Kluczowe zalety równoległości

Rynek ma teraz najwyższą odzyskiwalną wartość spośród wszystkich niewykorzystanych rynków DeFi. Parallel Finance ma wszelkie szanse, aby stać się pierwszym. Pożyczki na aukcjach są uważane za bardzo kuszące dla użytkowników, którzy planują uruchomienie własnych tokenów.

Informacje kontaktowe:

Website: https://parallel.fi/index.html.

Twitter: https://twitter.com/ParallelFi.

Discord: https://discord.gg/ATAHC6Up.

Telegram: https://t.me/parallelfi.

My discord name: Frik_out#8804.