RE: The Golden One on Reality Calls about Antifa, Nationalists, and Traditionalists vs MGTOW

You are viewing a single comment's thread from:

The Golden One on Reality Calls about Antifa, Nationalists, and Traditionalists vs MGTOW

in politics •  2 years ago 

Jag reggade mig för rätt länge sedan (som du säkert kan se) men har inte använt det så mycket. Men gillar verkligen upplägget och kommer lägga en del energi på det nu i samband med min engelska satsning.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Låter bra, är själv ny här och vet inte riktigt hur allt fungerar ännu. Mycket hype kring alla cryptovalutor just nu så kom in här mer av en slump nästan, gillar dock att folk som producerar material av olika slag kan bli belönade för det här om jag förstått det rätt, har dom andra i gänget också konton här? Ska säga åt mina vänner att följa dig/er här också, grymt jobb förövrigt med motgift!

Nej det är mest jag som är intresserad av sådant, och använder det som sagt för det engelska materialet och inte normala Motgiftsaker.

Tack för de fina orden!