Dlaczego jakość tego, co kupujesz, jest ważna?

in polish •  9 months ago 

Dlaczego jakość tego, co kupujesz, jest ważna?

Jeśli gleba, na której dane rośliny rosną, jest zatruta toksynami i metalami ciężkimi. To tym samym nasze rośliny nie będą w dobrej kondycji. Co gorsza, niektóre z roślin mogą w dużej dawce magazynować np. metale ciężkie. Czyli, jedząc taką roślinę, zjadamy również niechcianych gości. Co w efekcie działa bardzo źle na organizm.

Są też takie rośliny, które są bardziej odporne, ale nigdy nie mamy pewności, czy nie zaszły w strukturze genetycznej tych roślin jakieś niewygodne zmiany. Jeśli są odporne na gromadzenie — np. toksyn i metali, to i tak mogą wywinąć nam jeszcze jakiś numer i poprzez styczność z jakąś obcą substancją, w akcie obrony wytworzyć niedobre dla człowieka, czy zwierząt substancje. No co? Też mają prawo się bronić. Wniosek? Najlepiej roślin nie stresować.

Im gorsze warunki ziemi — tym mniejsza wartość odżywcza.

Poświęćmy trochę czasu i postawmy na jakość, poczytajmy trochę, wybierzmy jakąś dobrą firmę. Lepiej zapłacić więcej, ale wiedzieć co się spożywa. Nie chodzi o to, aby było taniej. Jeśli myślisz, na zasadzie „Ja chce tanio” Możesz od razu sobie odpuścić. Lepsza jakość produktu to wyższe koszta produkcji. Proste.

Chcesz skorzystać z tych prozdrowotnych banerów o korzyściach roślin itp.?
Postaw na jakość. W supermarketach itd. sprzedaje się w większości podróbkę jakości. Ładne obrazki, mają załatwić sprawę, i to nawet działa. Sklepy zielarskie? Trochę lepiej — ale też trzeba uważać. Na tysiąc produktów tylko kilkadziesiąt albo i mniej może być naprawdę dobrych.

Z doświadczenia polecam Ci na ten moment dwie firmy. WellU I DuoLife. Jednak nie dlatego, że jest na nie moda.

Ciekawe, wiele dobrych jakościowo produktów może być w różnych rękach, ale co prawda — Ci ludzie mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z ich jakości.
Fajnie mieć świadomość, tego, że coś jest dobre, jeśli jest i cieszyć się tym.

Tak i dobre jedzenie powinno sprawiać nam radość, aby nie był to jedynie mechanizm. Niech naturalnie cieszą się nam oczy.

Nie sztuką jest robić biznes, dlatego że wszyscy tak robią. Sztuką jest wybierać produkty — z powodu pasji do tego, co dobre. / Blue
Zapraszam Cię na mój blog: zdrowienaniebiesko.pl

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Najwięcej metali ciężkich magazynują grzyby. Nigdy jakoś ich nie lubiłem (no może oprócz pieczarek, bo każdy pieczarki lubi), a po przeczytaniu tego już nawet na grzyby patrzeć nie chcę :D Znaczy mogę patrzeć, ale tylko gdy zbieram :)

Pozdrawiam ! :)

Congratulations @zdrowienatak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!