Suplementy diety – bezpieczne czy niebezpieczne?

in #polish2 years ago

suplementy-diety-bezpieczne-czy-niebezpieczne.jpg

Suplementacja nieustannie wzbudza kontrowersje. Z jednej strony coraz częściej zmagamy się z niedoborami poszczególnych substancji, które są nam niezbędne, by organizm prawidłowo funkcjonował na co dzień. Druga strona medalu to z kolei nieświadome wybory bądź niestosowanie się do zaleceń, a co za tym idzie, nierzadko nadmiar przyjmowanych substancji chemicznych, niekoniecznie dobrze kończący się dla zdrowia. Pojawia się zatem pytanie, czy suplementacja jest w ogóle bezpieczną?
Więcej na mojej stronie: https://www.zdrowie.com.pl/suplementy-diety-bezpieczne-czy-niebezpieczne-4713/

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13848.89
ETH 388.20
USDT 1.00
SBD 0.97