Skala Apgar i inne badania noworodków

in #polish2 years ago

niemowlak.jpg

Stan nowo narodzonego dziecka oceniany jest wstępnie już w pierwszych minutach jego życia. Od dziesiątek lat służy w tym celu skala Apgar. Co dokładnie ona określa? Jakie inne badania przeprowadzane są standardowo u noworodków?

Skala Apgar została stworzona w latach 50. XX wieku. Od tamtej pory jest stosowana na szpitalnych oddziałach położniczych całego świata w celu wstępnego wykluczenia nieprawidłowości i ustalenia, czy noworodek nie wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Lekarze oceniają więc ogólny stan dziecka w pierwszej, trzeciej, piątej, a następnie dziesiątej minucie życia, za każdym razem przyznając mu punkty za określone parametry życiowe. Skala Apgar służy do badania następujących funkcji:
Więcej na mojej stronie: https://www.zdrowie.com.pl/skala-apgar-i-inne-badania-noworodkow-4676/

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10742.07
ETH 351.46
USDT 1.00
SBD 0.95