Sentencja Na Dziś #1 // (03.10.2017)

in polish •  2 years ago 

"Skieruj swoją twarz w stronę słońca, a nie będziesz w stanie dojrzeć cienia"
Hellen Keller

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Popatrz na słońce, a oślepniesz.
Marek Szumny :)