#yaadowitydowcipsteemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago 

Roztrzęsiony facet wpada jak pocisk do baru i wymachując rewolwerem krzyczy:
-Kto pieprzył dziś moją żonę???
Na co spokojny głos z końca sali odpowiada:
-Napij się piwa i wyluzuj. Nie masz tyle nabojów.

#yaadowitydowcip #yaadowity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Trochę suchar, ale głos dam :)

Nawet nie trochę. ;)
Dzięki.