Free Tokens BAT - Darmowe Tokeny z przegladarki Brave

in #polish3 years ago

 Przegladarka internetowa Brave pozwala ci za darmo odbierac miesiecznie Tokeny BAT oraz
wspierac nimi swoich ulubionych Youtuberow ;)

How to Claim a Free Monthly Token Grant in Brave

Sort:  

Ale te tokeny będzie można użyć tylko do "zalajkowania"? Nie ma możliwości ich wypłacenia?

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36875.77
ETH 2449.11
USDT 1.00
SBD 3.87