Free Tokens BAT - Darmowe Tokeny z przegladarki Brave

in polish •  4 months ago 

 Przegladarka internetowa Brave pozwala ci za darmo odbierac miesiecznie Tokeny BAT oraz
wspierac nimi swoich ulubionych Youtuberow ;)

How to Claim a Free Monthly Token Grant in Brave

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ale te tokeny będzie można użyć tylko do "zalajkowania"? Nie ma możliwości ich wypłacenia?