Zielono mi

in polish •  20 days ago

Dziś piękny dzień. Tak ciepło nie było od listopada. Obudziły się pierwsze owady latające i pająki. Postanowiłem wybrać się na spacer w poszukiwaniu wiosny. Niestety poza wspomnianymi owadami wiosny nie widać. A jedyną zieleń jaką natrafiłem stanowiły mchy. Ale i one sprawiły że humor się poprawił.

DSC_0716.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wzp! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!