You are viewing a single comment's thread from:

RE: Brak prądu - czy człowiek w dzisiejszych czasach jest w stanie sobie z tym poradzić?

in #polish3 years ago

Nie raz snułem taką wizję, kiedy braknie prądu. Jak dzielnie sobie radzę w takiej sytuacji. Wtedy uświadamiam sobie, że niektórzy moi bliscy niestety bez stałego dostępu do lekarstw nie poradziliby sobie. Wtedy odganiam tę wizje najdalej jak się da.

Sort:  

Dlatego dobrze, że raczej nigdy go nie zabraknie.