Polska giełda kryptowalut Bitbay wprowadza do swojej oferty KZCash (KZC)

in #polish6 years ago

Najpopularniejsza Polska giełda kryptowalut wprowadziła do swojej oferty kryptowalut #KZCash (KZC), szybko rozwijający się projekt Eurazjatyckiej Kryptowaluty, rozwiązanie przeznaczone jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

kzcash.jpg

Kryptowauta #KZC wykorzystuje sprawdzony algorytm X11, który wyróżnia się szybkością przetwarzania transpakcij i niskie koszty prowizyjne.

Jak czytamy na stronie:

KZCash to pierwsza regionalna cyfrowa waluta w Kazachstanie. Wykorzystanie sprawdzonego i zaufanego algorytmu X11 z 11 typami szyfrowania zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a użycie masternodów zapewnia kombinację przetwarzania transakcji o wysokiej szybkości i niskich kosztach transakcji.

Od 9 marca para KZC/#BTC będzie dostępna na giełdzie!

Z związku z nawiązaniem współpracy ogłoszony został konkurs dla wszystkich użytkowników Bitbay "Konkurs Top 300 KZC #Trader". Łączna nagroda w wysokości 30 000 KZC, czyli ponad 100 000 USD podzielona będzie miedzy trzystu uzytkowników giełdy, których wolumen transakcji KZC w okresie trwania konkursu będzie najwyższy!

Konkurs potrwa od 9 marca do 5 kwietnia!

Sort:  

łoo panie!! oni nawet white paper nie maja xDD

Miało być #Monero a jest...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64319.13
ETH 3411.87
USDT 1.00
SBD 2.51