Kaliningrad oferuje ulgi podatkowe, aby przyciągnąć entuzjastów bitcoina

in polish •  2 years ago 

Rosja jeszcze nie uregulowała kryptowalut w swoim prawie, ale wiele kroków i wypowiedzi ludzi sugeruje, że Moskwa może w pełni wykorzystać "fenomen" kryptowalut w celu podtrzymania interesów narodowych.

Preferencyjne traktowanie za 1 mln rubli?

Firmy wydobywcze które zdecydują się założyć swoje zakłady w najbardziej wysuniętym regionie Rosji, otrzymają wsparcie od władz Obwodu Kaliningradzkiego. Każda firma wydobywcza która zainwestuje zaledwie 1 milion rubli (~ 17 tys. USD) otrzyma preferencyjne traktowanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Jak twierdzi wicepremier obwodu Alexandr Shenderyuk-Zhidkov:

Ulgi podatkowe na zyski i majątek oraz obniżone świadczenia są jedną z zachęt, z których korzystają mieszkańcy strefy

Następnie dodał, że:

"...region ten może stać się "jedną wielką farmą górniczą".

Zapraszamy do śledzenia konta steem @wzb oraz
WWW: https://cryptoweb.pl/
Twitter: https://twitter.com/CryptowebPL
Facebook: https://facebook.com/CryptowebPL/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!