Ślimaczy desant

in polish •  last year 

slimaczyzm_slimaki_1.jpg
fot. Barnaba @artwirus

Tak właśnie wygląda lądowanie ślimaka po udanym desancie.
Ślimak spuszczał się na śluzie z dużej wysokości trwało to chwilę ale zanim wróciłem z aparatem był już na dole.
Lina z śluzu jest bardzo wytrzymała, ślimaki mogą na niej wisieć we dwójkę i zapładniać się wzajemnie, wirując przy tym jak w tańcu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wszystko-wolno! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!