ATLAS - Odnajdźmy życie pośród gwiazd!

in #polish4 years ago (edited)
Nie będę kolonizował Marsa... Nie wyślę ludzi kolejny raz na Księżyc... Nie wesprę misji satelitów wojskowych badających możliwości niszczenia satelitów przeciwnika... Nie dam 1 $ na rozwój projektów turystyki kosmicznej w stylu komercyjnych lotów wokół Księżyca... Nie wesprę finansowo dalszej rozbudowy ISS (International Space Station).

Dlaczego? Ponieważ wszystkie te pomysły i misje tak naprawdę służą jedynie do rozwijania technologii lotów kosmicznych i testowania rozwiązań bytowania człowieka w przestrzeni kosmicznej i w skrajnych warunkach na powierzchni wybranych planet. Co ciekawe nie są one największym źródłem wiedzy jaką o kosmosie pozyskał na dzień dzisiejszy człowiek. Pierwsze miejsce w tej "klasyfikacji" niepodzielnie, dystansując rywali o "lata świetlne" zajmuje Kosmiczny Teleskop Hubble’a - HST (Hubble Space Telescope).

Misja STS-31 rozpoczęła się 24 kwietnia 1990 roku. HTS został wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny Discovery. Teleskop powstał przy współpracy NASA i ESA ( Europejskiej Agencji Kosmicznej) i po umieszczeniu na orbicie i wraz z innymi teleskopami Comptona, Chandra oraz Spitzera stał się częścią programu Great Observatories.

Teleskop serwisowany był przez misje załogowe - astronautów pracujących w przestrzeni kosmicznej. W oparciu o warunki techniczne jego misja może potrwać do 2020 roku, choć naukowcy szacują, że w razie zapewnienia serwisowania nawet do 2040.

Komunikacja, odbiór danych oraz sterowanie HST możliwe jest dzięki satelitom umieszczonym na orbicie geostacjonarnej. Są to satelity TDRSS - śledzenia i transmisji danych.

Dzięki pracy teleskopu Hubble’a naukowcy pozyskali olbrzymie zasoby wiedzy dotyczące tych bliskich i tych dalekich zakątków kosmosu. Wiedzy, która pozwoliła odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących budowy i szczegółów wszechświata.

Niestety zużycie materiałowe oraz pojawiające się coraz częściej usterki techniczne, których z powodu zakończenia misji promów kosmicznych, nie serewisują astronauci, mogą niebawem spowodować zakończenie misji teleskopu Hubble’a.

W 2021 roku z Gujańskiego Centrum Kosmicznego rakieta Arian 5 ECA ma wynieść do przestrzeni kosmicznej "następcę" teleskopu Hubble’a - Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba - JWST.

W odróżnieniu od swojego poprzednika ma on prowadzić obserwacje kosmosu w podczerwieni. Teleskop Hubble’a pracował na orbicie okołoziemskiej. Teleskop Webbera będzie pracował punkcie Lagrange'a - obracając się wokół Słońca z taką samą prędkością kątową jak Ziemia. Od początku budowy tego projektu NASA boryka się z problemem finansowania go, stąd start jego misji przesuwa się w czasie.

Co dalej z obserwacją kosmosu?

Dalej jest projekt, który może być dla ludzkości przełomowym i będzie prawdziwym następcą obu tych teleskopów.

ATLAST - Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope będzie miał możliwości techniczne uzyskiwania obrazów i danych spektroskopowych w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego i podczerwieni w znacznie lepszej rozdzielczości niż jego poprzednicy HST i JWST.

<>

Podobnie jak JWST, ATLAST ma być umieszczony w punkcie L Lagrange'a układu Ziemia-Słońce. Jednym z jego zadań będzie poszukiwanie życia w kosmosie. Będzie on w stanie wykryć biosygnatury (obecność cząsteczkowego tlenu, ozonu, wody i metanu) w widmie planet pozasłonecznych. To może być przełomowa misja, planowana na lata 2025-2035, która jak uważam może doprowadzić do odkrycia planety podobnej do Ziemi, którą moglibyśmy kiedyś spróbować skolonizować. ATLAS ma docelowo pracować przez 20 lat i być serwisowany przez oparciu o misje promów bezzałogowych oraz projektowanego przez NASA statku załogowego ORION.

Dlatego gdybym posiadał możliwość wsparcia jakiegoś projektu rozwoju astronomii i podboju kosmosu to całe te 10 miliardów dolarów przeznaczyłbym na wsparcie realizacji projektu teleskopu ATLAS.

Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie druga edycja konkursu #pl-kosmos : Jeśli miałbyś 10 miliardów dolarów na rozwój astronomii i podbój kosmosu, co byś zrobił?

Bibliografi - Wikipedia + źródła.

Foto - Wikimedia

Sort:  

Z ciekawej strony do tego podszedłeś, podoba mi się :)
!tipuvote 1 hide

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28352.01
ETH 1793.30
USDT 1.00
SBD 2.81