Wiosenny poranek na łące / Spring morning on the meadow

in polish •  8 months ago 

Podczas spaceru po łące, jeśli jesteś uważny, wyczulony na piękno przyrody, patrzysz sercem a nie tylko oczyma można spotkać nie tylko mrówki, komary i kleszcze ale również coś takiego :-)

During a walk on the meadow, if you are attentive, sensitive to the beauty of nature, you look with your heart and not only the eyes can be found not only ants, mosquitoes and ticks but also something like :-)

Zrzut ekranu (1).png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

:) ktoś tu pięknie dobrał pod siebie kolory 🦋

Bajkowe !

dziękuję bardzo, staram się jak mogę ale widzę wciąż za mało :-)