Zaczyna Się Proces Utraty Domów i Mieszkań Przez Polaków

in polish •  18 days ago 

Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cz jest etycznym by jeden człowiek miał prawo władać życiem drugiego człowieka bez jego zgody? Nie. Czy może on zatem przekazać takie prawo 'władcom'? Nie. Zatem? Zatem władanie choćby jednym człowiekiem wbrew jego woli jest nieetyczne. Jest niewolnictwem. Skoro państwa to niewolnictwo, to czemu się dziwić, iż 'władcy' mogą rozporządzać swą własnością ('obywatelami') jak chcą? Nie ma bezpieczeństwa bez wolności. Alternatywa: link

  1. Hipoteka jest 20-30% wieksza niźli kredyt wraz ze wszelkimi jego kosztami, w tym hipotetycznymi jak np te koszty eksmisji,
  2. Banki w Polsce i w innych krajach nie są zainteresowane przejmowaniem nieruchomości. Jest to dla nich zbyt duży koszt i to taki realny (w przeciwieństwie do wielu kosztów bankowych, które są wirtualne). Zwykle w takiej sytuacji, banki przenoszą własność nieruchomości albo prawa z kredytu na spółki windykacyjne za kilka % wartości odpisując ogromną stratę od przychodu.
  3. Aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych jest coraz bardziej korzystne dla kredytobiorców, włącznie z unieważnieniem umowy i obowiązkiem zwrotu kwoty kredytu w kwocie faktycznie pobranego w PLN