Szok w Norwegii - Lewica Przesadza - Ludzie Ich Już Nie ChcąsteemCreated with Sketch.

in #polish2 years ago

(Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Sort:  

Witaj Ator! Prowadzę swój projekt gry komputerowej typu FPS zachowanej w przyjaznej dla oka grafice typu low poly/cartoon. Chciałem zapytać się Ciebie czy mogę zamieścić post ze zrzutką na rozwój gry na Twojej grupie Facebook, gdyż wierzę, że jest tam wiele osób chętnych, aby pomóc w rozwoju gry. Tu jest ta zrzutka wraz z krótkim opisem gry oraz zrzutami ekranu z niej. https://zrzutka.pl/jbnbjr

Tak. A takie rzeczy to lepiej na mail biznesowy, który jest w opisie każdego filmu.

Congratulations @wideoprezentacje! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!