Elon Musk Robi Neurolink CZYLI: Interface Człowiek - Maszyna Czyżby czekał nas Cyberpunk 2077 W REALNYM ŚWIECIE?

in polish •  2 months ago 

Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W danym temacie polecam krótki tekst: link

Technologia jest już bardzo wysoko, ale jeszcze nie mamy się czego obawiać xD