Aborcja Znaczy Życie - Wojujące Feministki Odleciały już kompletnie.

in #polish6 years ago

Ponieważ tym razem na protestach mówiono wyjątkowe (nawet jak na to środowisko absurdy) dlatego warto podkreślić, że:

  • protestujące osoby to tzw. wojujące feministki - w żadnym wypadku nie reprezentują one wszystkich feministek. Stanowią jedynie ich niewielką część i same sobie uzurpują prawo do reprezentowania wszystkich.

A teraz zapraszam do oglądania vloga o kompletnym odlocie, który jest o tyle groźny że przebija się do mediów głównego nurtu.

Szczegóły we vlogu wraz z cytatami (w którego opisie znajdziesz również linki do źródeł):

(Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64271.38
ETH 3157.43
USDT 1.00
SBD 4.25