100.000 tys zł - na emeryturze ?

in #polish3 years ago

Niby emerytura, lecz własnie mija niespełna rok, od mojego częściowego powrotu do profesji.

Ciężar funkcjonowania normalnym trybem 9 - 16, a także brak intelektualnej stymulacji - były przyczynkiem do rewizji emerytury totalnej. Spokojny powrót na 1/3 etatu, proste gry i odzyskanie poczucia kontroli, przywróciło chęci do rozwoju warsztatu, a także jak się okazuje, dało extra - całkiem przyjemny bonus finansowy.

Przeglądając wyniki, okazało się, że właśnie przekroczyłem symboliczne 100.000 złotówek polskich profitu - niby nic takiego, a cieszy... szczególnie w kontekście dodatku :)

emeryturka.jpg

Mam nadzieję, że ten krótki update będzie dla Was motywacją do pracy i działania.

Sort:  

Dobry temat pod takie tagi jak #steemleo #palnet a szczególności #steemace . Przynajmniej wpadną jakieś dodatkowe tokeny korzystając z tych tagów. Możesz je wymienić na steem. Więcej przeczytaj ten komentarz

To Spiny czy MTT bo zapomniałem co grałeś?:)

Głównie spiny.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22787.04
ETH 1620.73
USDT 1.00
SBD 2.77