Śmieszne kary dla Gwałcicieli.

in polish •  last year  (edited)

(Kopia paragrafu z kodeksu karnego)

Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1--3 działa ze szczególnym okrucieństwem,

images.jpg
Źródło obrazka SHU.

Czy ktoś łaskawie mi wyjaśni, na czym polega ten ogromny uskok między karą od 2 do 12 lat ?
Dlaczego od 2 lat, a nie od 12 do 25 lat ?
To by była prawdziwa kara.
2 lata do więzienia wielkie mi co nawet by taki delikwent dobrej brody nie zapuścił.
Dostanie jeść, pić.
Suchutko dach nad głową.
2 lata sanatorium.

Szczególne okrucieństwo ?

Czym jest szczególne okrucieństwo ?
Nie rozumiem jakim prawem w Polsce dzieje się coś takiego.
Istnieje forma milszego gwałtu takiego mniej złego ?

Zazwyczaj słyszy się o karach od 3-do 5 lat pozbawienia wolności to za mało.

Szczególne okrucieństwo samo w sobie nie istnieje w przypadku takiej zbrodni.

Słyszy się o uzasadnieniach sprawcy np.: wyzywający ubiór ofiary.

Tymczasem statystycznie wzrasta liczba samobójstw popełniana przez ofiary gwałtów.

Jaka jest szansa, że gwałciciel czy Pedowie po wyjściu z więzienia nie zrobi tego ponownie ?
images (1).jpg
Źródło obrazka SHU.

Mówi się o ogromnej liczbie przypadków, że taka osoba wraca z powrotem za kraty, czyli tam, gdzie jej miejsce.

Moim zdaniem kastracja i więzienie to by była sprawiedliwa kara dla takich zwyrodnialców. Lepiej dla nich, że moje zdanie nie jest nic warte.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zgadzam się z tym, wymiar sprawiedliwości powinien surowiej karać za czyny tak mocno odbijające się na czyjejś psychice. Tylko gorzej jeśli padną niesłuszne oskarżenia i wyjdzie to dopiero po latach co się czasem zdarza.

Ja również zgadzam się z Tym co napisałeś. Teraz jest głosno o tym że chłopak przesiedział 18 lat i okazało się że jest niewinny. Czytałam że prokurator mówił że drugi raz też by go wsadził za kratki mimo brakujących dowodów.