Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

dobrze się prezentujesz przed kamerą ... dzieki za posta, powodzenia

Jak najbardziej popieram takie akcje względem odporności na pewne choroby aczkolwiek mam poczucie, że niesie to ze sobą więcej zagrożeń niż pożytku. Patrząc oczywiście ze względu etycznego. Medycznie nie czuję się kompetentna, żeby to komentować.

Obawiam się mocno tego, że zamożni ludzie mogliby sobie tworzyć dzieci wedle własnego "widzimisię". Chcę blond włoski u dziecka - proszę bardzo. Niebieskie oczka - proszę bardzo. I tak dalej można by wymieniać bez końca. Medycznie? Być może jest to dobre. Etycznie? Mam wątpliwość.

Ciekawy, merytoryczny materiał.