Przeciętny Polak vs przeciętny Ukrainiec

in polish •  7 months ago 

Polak Ukrainiec dwa bratanki i do wódki i do... nie no zaraz nie tak to szło. Ale choć nie ma takiego przysłowia to na pewno nas i ukraińców łączy wspólna miłość do trunków wysoko procentowych. Dziś postaram wam się pokazać nie tylko co nas łączy, ale także co nas dzieli.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi werpoli !

Do you know Share2Steem ?
It's a new application that allows you to automatically post on Steemit what you publish on Instagram, Twitter or Youtube.
This way you can build your community here on Steemit and on your traditional social media at the same time, and with no extra efforts !

For the latest news about the Share2Steem application, visit our @share2steem profile.

See you soon on https://www.share2steem.com

This message is generated automatically and only once per user. We won't bother you again.