You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mniej błędów, więcej głosów #1

in #polish3 years ago

Ufff, myślałam, że tylko ja zwracam na to uwagę. Rażą mnie błędy tego typu, ale nauczyłam się, że są ważniejsze rzeczy od interpunkcji i ortografii. Jeśli tekst jest w moich oczach wartościowy, to pomimo kilku uchybień - daję upvote. Życie jest krótkie i takie piękne!

Sort:  

Dlatego jest cykl z przypomnieniem pewnych podstawowych zasad. Pod ciekawym postem niewłaściwym byłoby dywagowanie o błędach językowych autora. Mile widziane redukowanie "błędzenia", choćby na zasadzie opatrzenia z poprawnymi formami. ;)

Jak najbardziej jestem za!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11762.27
ETH 402.44
SBD 1.03