Po krótkiej przerwie...steemCreated with Sketch.

in polish •  7 months ago 

Trochę mnie tu nie było i nie ukrywam, mam sporo zaległości. Przez ostatni miesiąc niemal w ogóle nie śledziłam losów Steema i Steemita. Totalnie nie miałam do tego głowy... Mam nadzieję, że ciężki czas dobiega końca. Podreperuję zdrowie i wracam :)

Dzisiaj tylko pokażę kilka najnowszych prac. Po raz pierwszy od lat (od podstawówki dokładniej mówiąc) wzięłam się za temperę. Jeszcze średnio się lubimy, ale trening czyni mistrza.

st3.jpg

To jeszcze nie tempera, a technika mieszana. Chaos jak u mnie w ostatnim czasie ;).

st4.jpg

Różne kompozycje.

st1.jpg

Martwa natura w stosunkowo kontrastowych barwach...

st2.jpg

...i ta sama, skopiowana martwa, ale w stonowanych barwach i jako kompozycja płaska. (Jakość zdjęć nie powala...)

Do zobaczenia niebawem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @vvasy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!