JESIEŃ W SEPII (Dzień #2)steemCreated with Sketch.

in polish •  10 months ago 

JESIEŃ W SEPII 🌾🍂🍃🍁

WYZWANIE BLACK & BROWN, CHOĆ ŚWIAT
NIE JEST TYLKO CZARNO - BIAŁY - BRĄZOWY

www.kizoa.com_46445954_786641101666940_2372202629053808640_n.jpg

ZASADY KONKURSU

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!