RE: Mubek - Zautomatyzowany Bid-Based Voting Bot od 0.1 SBD

You are viewing a single comment's thread from:

Mubek - Zautomatyzowany Bid-Based Voting Bot od 0.1 SBD

in polish •  last month

Czyli dajesz znać w otwarte karty, że bid-bot bez uprzedniego "ogromnego" wkładu finansowego jest projektem bezużytecznym na Polskim steemicie? Oczywiście rozumiem wszelkie uwagi. Masz jakąś sugestię, propozycję na inny rozwój projektu? Pozdrawiam serdecznie @herbacianymag :). Dziękuję również za konstruktywną wypowiedź!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bo jak sama nazwa wskazuje to bid bot. Bez SP to jak bank bez pieniędzy. Chyba, że znajdziesz inwestorów, którzy zechcą oddelegować SP.

Posted using Partiko Android