Karuzela Campo di Fiori

in polish •  5 months ago 

W historii polsko-żydowskiej narosło sporo nieporozumień i przekłamań. Mówi się, że historia pisana jest przez zwycięzców, a nie przegranych. Co jednak w przypadku, gdy historię piszą dwie strony. Czy da się zafałszować historię, przedstawić ją po swojemu? Oczywiście, że się da. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą.

Nie jestem historykiem, więc nie chciałbym wypowiadać się w niektórych kwestiach. Jednak jedno zdarzenie bardo zapadło mi w pamięci, i na początku bardzo mnie zbulwersowało.
Mowa o fakcie, opisanym w wierszu Czesława Miłosza - Campo di Fiori.

...Wspomniałem Campo di Fiori
W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki.
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia
I wzlatywały pary
Wysoko w pogodne niebo.

Czasem wiatr z domów płonących
Przynosił czarne latawce,
Łapali skrawki w powietrzu
Jadący na karuzeli.
Rozwiewał suknie dziewczynom
Ten wiatr od domów płonących,
Śmiały się tłumy wesołe
W czas pięknej warszawskiej niedzieli...

Miłosz opisuje tutaj dzień wybuchu powstania w getcie warszawskim, który zbiegł się w czasie z dniem otwarcia wesołego miasteczka na placu Krasińskich, sąsiadującego z murami getta. To, że otwarcie wesołego miasteczka miało miejsce dokładnie w dniu, w którym wybuchło powstanie warszawskie jest niezaprzeczalnym faktem. Fakt ten można jednak przedstawić w dwojaki sposób. Wiersz Miłosza ukazał się w 1944roku, a rok później dotarł do Stanów Zjednoczonych. Polacy zostali odebrani jako ludzie nieczuli na krzywdę ludzką, bawiący się wtedy, gdy za murem umierają Żydzi.

640px-Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_10.jpg

Gdy jednak bardziej przyjrzymy się tej historii zaczniemy zadawać sobie pytanie, dlaczego ta karuzela została ustawiona właśnie w tym miejscu a otwarcie zaplanowano właśnie na ten, konkretny dzień.

Czy planujący likwidację getta warszawskiego Niemcy celowo ustawili karuzelę w pobliżu Getta, aby zagłuszyć odgłosy masakry odbywającej się w getcie. A może, jak przypuszcza Stanisław Soczyński, karuzelę ustawiono faktycznie wg. planów niemieckich, ale dokładna lokalizacja została wskazana przez władze Polski Podziemnej, które chciały ustawić karuzelę w tym konkretnym miejscu, aby ułatwić kontakty żołnierzy AK. Karuzela miała odwrócić uwagę Niemców, podczas gdy żołnierze AK przechodzili do getta niosąc pomoc powstańcom z Żydowskiego Związku Wojskowego. To tłumaczyłoby dlaczego nie przerwano zabawy w lunaparku. Bawiący się tam ludzie mieli kryć działania żołnierzy AK, dlatego też bawili się aż do końca. Czy więc możemy tak łatwo osądzać polaków, którzy podobno rzekomo mieli bawić się beztrosko na karuzeli, gdy za murem umierali ludzie....

640px-Ghetto_Uprising_Warsaw2.jpg

To tylko jeden z faktów historycznych. Niestety, coraz mniej świadków tamtych zdarzeń zostaje przy życiu a coraz więcej instytucji próbuje przez manipulację historii dojść do własnych korzyści. Nie twierdzę, że wszyscy Polacy byli święci. Ale musimy też jasno powiedzieć, że również działania Żydowskie nie były zawsze idealne. Żydzi kolaborowali z Niemcami, i to również fakty historyczne. W Warszawie na ul. Leszno 13 (obecnej Alei Solidarności) działało Gestapo Żydowskie. Budynek Gestapo stoi do dziś. Inny przykład. Rumkowski - nazywany w Łodzi "Królem Żydowskim" oddaje Niemcom na śmierć dzieci do 10 roku życia (źródło: kronika Getta łódzkiego).


Zdjęcia pochodzą z Wikipedii na prawach Domeny Publicznej.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote 0.2 hide