RE: Po co ci katar i jak się go szybko pozbyć?

You are viewing a single comment's thread from:

Po co ci katar i jak się go szybko pozbyć?

in polish •  last year 

Napisz coś o tabletkach antykoncepcyjnych dla mężczyzn bardzo mało informacji jest ta ten temat a chętnie poczytam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Co prawda są jakieś próby wykorzystania modyfikacji testosteronu w antykoncepcji hormonalnej mężczyzn, ale nic takiego nie weszło jeszcze do lecznictwa. Jeśli kiedyś coś się pojawi w aptece, to chętnie o tym napiszę ;-)