You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zrozumieć Iran - Zaratustrianizm

in #polish3 years ago

A gdyby to dać do przeczytania naszym władcom? E-tam, oni nie są zdolni do zachowania zwykłej etyki, a co dopiero nauki zaprezentowanej powyżej. Bardzo mi podchodzi za wyjątkiem nietolerancji homoseksualizmu. Bardzo dobty tekst.

Sort:  

Większość norm etycznych Zaratustrianizmu jest zbieżna z normami etycznymi obecnymi w chrześcijaństwie. Równie dobrze mogą więc "nasi władcy" bazować na naszych normach moralnych, zakorzenionych już w kulturze i cywilizacji (albo wręcz je tworzącymi) :)

Większość religii ma zacne zasady, ale problemem są zdegenerowane umysły.