You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nie lubię oglądać seriali, ale...

in #polish3 years ago

Zgadza się, obejrzysz 3 odcinki i jesteś ich. Seriale uzależniają. Ja się pozbyłem telewizora ale lubię czasem obejrzeć coś ambitnego, pobudzającego wyobraźnię jeśli jest to serial z klasą. Głównie sidła zakładam na zalukaj. Na youtube filmy znajduję kiepskiej jakości, jest jeszcze cda ale jest w nim takie bordello bum bum, że trudno się wyszukuje.

Sort:  

Dokładnie tak się dzieje. Do oglądania czegokolwiek (filmy, seriale, netflix, telewizja) polecam program Kodi z polską łatką. Trochę się trzeba nakombinować tak żeby wszystko działało dobrze, ale na YouTube można znaleźć filmy jak to zrobić. Wtedy mamy dostęp do wszystkiego w jednym miejscu 😉

Dzięki za cynk, właśnie się przymierzam do ściągnięcia. Mam tylko wątpliwości - jeśli tam wszystko jest jak piszesz to pokusa oglądania będzie wielka. Zbyt wielka.
Tymczasem się pobawię a później zobaczymy.

No jest wielka. Biblioteka jest z większości popularnych i mniej popularnych stron, ale można znaleźć dobre filmy, wystarczy wpisać tytuł 😉

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 21335.37
ETH 1226.33
USDT 1.00
SBD 3.20