THE MOST BEAUTFULL PLACE ON EARTH!

in polish •  last year 

Hi steemit!
Today i will ask you , what is the most beautfull place on earth?
On month ago i was in the mountains in Poland , Tatras the highest mountains in Poland!
I took this picture under Rysy(the highest peak in Poland)
What is your best place on the world? Write in comentary box!

Cześć Steemit!
Dzisiaj zapytam cię, jakie jest najpiękniejsze miejsce na ziemi?
Miesiąc temu byłem w górach w Polsce, w Tatrach najwyższe góry w Polsce!
Zrobiłem to zdjęcie pod Rysami (najwyższy szczyt w Polsce)
Jakie jest twoje najlepsze miejsce na świecie? Napisz w sekcji komentarzy!
31500027_1338791609555318_7827234209382006784_n.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

very beautiful view brother. . . awesome @tomaszeklive

thanks!