001 Analiza projektu Chainlink #001

in polish •  last month 

Chainlink projekt, który za cel obrał sobie integracje smart-contractów (on-chain) założonych na blockchain z serwisami i usługami zewnętrznymi (off-chain) poprzez adaptery implementujące dostęp za pomocą API. Analiza projektu w formie wideo poniżej:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!