Stanowisko Bitstamp co do BCC (skrót)

in #polish3 years ago

Bitstamp objął dziś stanowisko co do hard forka Bitcoina i wydał oficjalne oświadczenie.

  • Co do BCC - Bitstamp ogłasza, że nie będzie go wspierał, gdyż w ich opinii jest to zwykły altcoin, a wprowadzanie jakiegokolwiek z nich oznacza dużą ilość nakładów pracy i planowania dla giełdy.
    Powiedziane jest również, że może go wprowadzić w przyszłości, a to czy saldo użytkowników zostanie nimi zasilone jest decyzją na późniejszy czas.

  • Ze względów bezpieczeństwa zostają również wstrzymane wypłaty i wpłaty BTC od 31 lipca. Zostaną one wznowione gdy team Bitstamp uzna, że turbulencje już opadły a środki są bezpieczne.

  • Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do swoich BCC od razu po forku, proszeni są o wyjęcie swoich środków z giełdy.

Bitstamp zapewnia, że dobro użytkowników jest ich jedynym priorytetem

źródło: https://www.bitstamp.net/article/bitcoin-hard-fork-our-position/

Sort:  

Congratulations @tiphune! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!