Szczęście, nieszczęście ? Przypowieść o chińskim wieśniaku.

in polish •  2 months ago 

Krótki filmik o relatywnym podejściu do potencjalnych skutków zdarzenia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!